مشکل مشترک

  • در وان روی یا گلدان روی که برای گالوانیزه گرم می شود ، به طور کلی از فولاد کم کربن با مقدار کربن بسیار کم استفاده می شود. این کار برای کاهش خوردگی آلیاژ و گرم در حین استفاده است. اگر از مواد گلدان روی به طور نامناسب استفاده شود ، استفاده از گلدان روی بسیار کوتاه می شود ...

    2021-03-06

 1